Představujeme naše zařízení - zkušební stroj na tahové a tlakové statické a cyklické zkoušky

Stroj je řízen softwarem, který umožňuje podrobný záznam zkoušky a téměř neomezené  nastavení průběhu zkoušky. Stroj je osazen výkonným hydraulickým agregátem a obousměrným zatěžovacím pístem. Kromě běžných statických zkoušek umožňuje konstrukce stroje vyvozovat rychlou změnu zatížení či jeho směru na vzorek a velmi mnoho zatěžovacích cyklů. Hydraulický agregát včetně chlazení a konstrukce zkušebního stroje jsou pro dlouhodobé zkoušky dimenzovány.

Ke stroji je k dispozici celá řada dalšího vybavení, včetně různých zkušebních čelistí (například šířky 200 mm). Při zkoušce je také umožněno připojit několik digitálních deformometrů se záznamem.

Stroj pracuje ve dvou konfiguracích:

základní - bez velké pracovní desky

Tato konfigurace je vhodná pro různé typy tahových a tlakových zkoušek.

Parametry stroje a okrajové podmínky zkoušky:

 • maximální zatížení bez pracovní desky 400 kN
 • třída přesnosti stroje 0,5 %
 • zaručené parametry cyklického namáhání cosinus 0,25 Hz / 10 mm
 • zaručené parametry cyklického namáhání cosinus 2,0 Hz / 1 mm
 • při cyklických zkouškách je možno dosáhnout frekvence až 5 Hz dle okrajových podmínek zkoušky a očekávaných pružných deformací

rozšířená - s velkou pracovní deskou

Na stroj může být připojena velká pracovní ocelová deska, která vymezuje zkušební prostor a umožňuje snadné podepření a uchycení zkoušeného vzorku.

Parametry stroje a okrajové podmínky zkoušky:

 • maximální zatížení s pracovní deskou 250 kN
 • třída přesnosti stroje 0,5 %
 • upínací ovory M16_6H v rastru 50 x 50 mm
 • zaručené parametry cyklického namáhání cosinus 0,25 Hz / 10 mm
 • zaručené parametry cyklického namáhání cosinus 2,0 Hz / 1 mm
 • při cyklických zkouškách je možno dosáhnout frekvence až 5 Hz dle okrajových podmínek zkoušky a očekávaných pružných deformací