Predikce akustických vlastností stavebních konstrukcí

TZÚS Praha, s.p., poskytuje novou službu - sofistikovanou predikci vzduchové neprůzvučnosti stěn, podlah, střech, stropů a výplní otvorů. Současně je možné predikovat kročejovou neprůzvučnost podlah a hluk, který vytváří déšť na střechách.

Používaný program INSUL je vývojářem zdokonalován průběžným srovnáváním s laboratorními měřeními, aby byla zajištěna přijatelná přesnost pro širokou škálu aplikací. Současně je v programu vytvářena vlastní databáze TZÚS Praha, s.p., na základě vlastních laboratorních měření. Unikátní spojení laboratoře s potlačeným bočním přenosem zvuku a sofistikovaného výpočtového nástroje pro predikci umožňuje rychlou optimalizaci akustických vlastností konstrukcí v závislosti na jejich složení. Výpočtovou predikci lze operativně použít k rychlému vyhodnocení nových materiálů a systémů nebo ke zkoumání vlivů záměn jednotlivých materiálů ve skladbách konstrukcí. Zajímavostí je možnost auralizace k modelování a simulaci akustických jevů ve virtualizovaném prostoru, výstup auralizace můžete vyzkoušet pro obr. 3 (predikce hluku z deště v místnosti pod střechou) zde.  

Současně jsme zavedli další související službu – predikci zvukové pohltivosti akustických obkladů pro použití v interiérech a zvukové pohltivosti zařízení pro snižování hluku ze silničního provozu. Využíváme osvědčený softwarový nástroj ZORBA pro předpověď míry účinku absorpce hluku porézních systémů s perforovanými obklady. Software má silnou synergii s akreditovanou zkouškou odporu proti proudění vzduchu v porézních materiálech (AFR), neboť hodnota AFR představuje zásadní vstup pro počítačové modelování zvukové pohltivosti v programu ZORBA.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb