Nově akreditovaný zkušební postup... Odpor proti proudění vzduchu

Technický a zkušební ústav stavební rozšířil akreditaci jednotné zkušební laboratoře o měření odporu proti proudění vzduchu (AFR) podle ČSN EN 29053:1994 Akustika. Materiály pro použití v akustice - Stanovení odporu proti proudění vzduchu. Odpor proti proudění porézních materiálů je nepřímým vyjádřením některých vlastností jejich struktury. Lze jej využít pro stanovení vztahů mezi strukturou těchto materiálů a některými z jejich vlastností (pohlcování a útlumu zvuku).

Měření je prováděno metodou stejnosměrného proudění vzduchu zkušebním vzorkem ve tvaru válce za současného měření poklesu tlaku mezi volnými čely vzorku (normová metoda A). Odpor proti proudění vzduchu je měřen ve formě měrného odporu proti proudění vzduchu (r).  Zkušební vzorek se vkládá do měřící komory a je ověřeno, že okraje vzorku jsou dobře utěsněny. Do zkušební komory je instalován vzorek s deklarovanou objemovou hmotností. Odpor proti proudění vzduchu materiálů pohlcujících zvuk roste v určitém rozsahu se vzrůstající rychlostí vzduchu, proto je třeba měřit při nejmenší možné rychlosti proudění vzduchu. Jako spodní hranice je používána rychlost proudění vzduchu u 0,5 x 10-3 m.s-1. Této hodnotě akustické rychlosti odpovídá akustický tlak 0,2 Pa (což je 80 dB při referenčním akustickém tlaku 20 mPa).

Obr. 1 Princip metody
Obr. 2 Přístroj pro stanovení odporu proti proudění vzduchu
 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb