Nově akreditovaný zkušební postup... Odpor proti proudění vzduchu

Měření je prováděno metodou stejnosměrného proudění vzduchu zkušebním vzorkem ve tvaru válce za současného měření poklesu tlaku mezi volnými čely vzorku (normová metoda A). Odpor proti proudění vzduchu je měřen ve formě měrného odporu proti proudění vzduchu (r).  Zkušební vzorek se vkládá do měřící komory a je ověřeno, že okraje vzorku jsou dobře utěsněny. Do zkušební komory je instalován vzorek s deklarovanou objemovou hmotností. Odpor proti proudění vzduchu materiálů pohlcujících zvuk roste v určitém rozsahu se vzrůstající rychlostí vzduchu, proto je třeba měřit při nejmenší možné rychlosti proudění vzduchu. Jako spodní hranice je používána rychlost proudění vzduchu u 0,5 x 10-3 m.s-1. Této hodnotě akustické rychlosti odpovídá akustický tlak 0,2 Pa (což je 80 dB při referenčním akustickém tlaku 20 mPa).

Obr. 1 Princip metody
Obr. 2 Přístroj pro stanovení odporu proti proudění vzduchu

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku ředitel pobočky hlavní specialista stavební akustika vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb