Přechod na revize norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

Datem 15.09.2015 nastalo 3-leté přechodné období pro zavedení nových požadavků těchto norem pro stávající držitele certifikátů podle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.

Certifikáty systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 a certifikáty systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005 budou již vydávány s platností pouze do 15.09.2018, avšak pokud certifikovaná firma v rámci přeposouzení požadavků ČSN EN ISO 9001:2016/ ČSN EN ISO 14001:2016 při některém dalším auditu potvrdí shodu s ČSN EN ISO 9001:2016/ ČSN EN ISO 14001:2016, bude platnost certifikátu prodloužena na datum odpovídající 3 letům od původního vydání certifikátu.
3-letá platnost certifikátu tedy bude zachována.

Doporučujeme, aby recertifikační audity QMS a EMS již v přechodném období probíhaly podle revizí norem ČSN EN ISO 9001:2016/ ČSN EN ISO 14001:2016.

V současnosti je dále připravována nová norma ISO 45001:2017, která nahradí normu ČSN OHSAS 18001:2008.


Rádi byste se dozvěděli bližší informace o požadavcích revizí norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a připravované normy ISO 45001:2017?

Chcete být připraveni na přeposouzení požadavků certifikačním orgánem?


Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pořádá semináře nejen na výše uvedená aktuální témata, které naleznete v sekci Semináře, zákaznické dny.