Přechod certifikované firmy na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) podle nové normy EN ISO 45001:2018

Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p., si Vás dovoluje pozvat na seminář Přechod certifikované firmy na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) podle nové normy EN ISO 45001:2018, která byla v mezinárodní verzi vydána v březnu 2018. Vydání normy v české verzi ČSN EN ISO 45001:2018 se předpokládá v nejbližší době.

Komu je seminář určen:
Seminář je určen firmám, certifikovaným podle normy ČSN OHSAS 18001:2008, které nejpozději do 3 let od vydání normy ISO 45001, tj. do 12. 03. 2021, musí být přeposouzeny certifikačním orgánem podle nové normy.
Součástí přechodu by mělo být proškolení pracovníků zabezpečujících SMBOZP ve firmě, tj. manažerů SMBOZP/IMS, představitelů pro SMBOZP/IMS, interních auditorů, atd., z požadavků nové normy.
Seminář je vhodný také pro firmy, které zvažují nebo se rozhodly pro zavedení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cíl semináře:
Praktickou a srozumitelnou formou účastníky seznámit především:
- s rozdíly mezi normou ISO 45001:2017 a předchozí ČSN OHSAS 18001:2008,
- s požadavky vyplývajícími z ISO 45001 na tvorbu i úpravu postupů, dokumentace a záznamů,
Seminář zahrnuje rovněž diskuzi účastníků o problematických místech zavedení nových i současných požadavků systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v praxi.

Místo konání:       Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9 - Prosek

Datum:                   9. 10. 2018

Zahájení:                    9.00 hod.
Rozsah školení:        8 vyučovacích hodin

Cena za účastníka:   2.500 Kč + DPH  
                                  (cena zahrnuje také studijní materiály, vydání osvědčení, občerstvení včetně oběda)

Sleva 500 Kč na seminář při současné účasti na 2 seminářích Systém managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2016 nebo Systém environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2016.

Sleva 1000 Kč na seminář při současné účasti na 3 seminářích Systém managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2016 a Systém environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2016.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím našeho formuláře, případně kontaktujte organizačního garanta akce.