Pozvánka QUALIFORM, a.s., na 25. silniční konferenci

Záštitu nad touto konferencí přijali Bohuslav Sobotka - předseda vlády České republiky, Dan Ťok - ministr dopravy, Bohumil Šimek - hejtman Jihomoravského kraje a Petr Vokřál - primátor statutárního města Brna.

Účastníci konference se mohou na stánku podrobně seznámit se zkušební činností zaměřenou na stavby dopravní infrastruktury, která zahrnuje mj. čerstvý a ztvrdlý beton, asfaltové směsi, betonové a železobetonové konstrukce a výrobky, malty a injektážní malty, povrchové úpravy, výztuž do betonu, svary, zeminy a podkladní a měření hluku z dopravy.

Kontaktní osoby

Ing. Michal Šenkýř

Mobil:
+420 606 660 977
Pozice:
statutární ředitel QUALIFORM, a.s.
Specializace:
Pobočka:
QUALIFORM, a.s.