Povinné značení UKCA pro dovozce do UK

V návaznosti na vystoupení Spojeného království z Evropské Unie dne 31. ledna 2020, britská vláda po několika odkladech zavedla povinné označení UKCA s platností od 1. ledna 2023, které potvrzuje splnění požadavků britské legislativy a má plně nahradit označení CE.
 
Po vystoupení Spojeného království z Evropské unie byla britskou vládou přijata opatření ke zjednodušení dodávek výrobků z EU na britský trh a dočasnému uznávání evropských certifikátů.
Opatření umožňuje výrobcům používat činnosti spojené s posuzováním shody pro označení CE dokončené do 31. prosince 2022 jakožto základ pro označení UKCA. Tím se sníží okamžité náklady, které nesou výrobci.
 
TZÚS Praha, s.p., již od roku 2019 spolupracuje s bývalým oznámeným subjektem (NO 1289) Lucideon Limited z Velké Británie. Výsledkem spolupráce bylo usnadnění připojení označení CE pro britské výrobce uvádějící stavební výrobky na trh EU.
V reakci na povinnost připojení označení UKCA a úspěšnou spolupráci uzavřel TZÚS Praha, s.p., s Lucideon Limited další smlouvu o vzájemné spolupráci s cílem usnadnit výrobcům z EU vstup na britský trh.
 
Předmětem smlouvy je uznání výsledků zkoušek stávajících zákazníků TZÚS Praha, s.p., a využívání subdodávek z naši akreditované laboratoře u nových zákazníků jako podklad pro vystavení Protokolu o posouzení vlastností oprávněným subjektem Lucideon Limited. Na základě tohoto protokolu si připojí výrobce označení UKCA.
Jedná se o stavební výrobky posuzované v systému 3 posuzování a ověřování stálosti vlastností a které jsou pokryté následujícími harmonizovanými evropskými normami:
 
  • Normy řady EN 845  Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce
  • EN 1304:2013  Střešní krytiny                   
  • EN 13964:2014  Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů
  • EN 12004-1:2017  Stavební lepidla          
 
Oba oprávněné subjekty si navzájem prověřili laboratoře, které jsou zároveň akreditované národními akreditačními společnostmi UKAS a ČIA.
 
ODKAZY:

Kontaktní osoby

Ing. Jozef Pôbiš

Mobil:
+420 734 432 075
Telefon:
+420 286 019 427
E-mail:
Pozice:
ředitel úseku
Specializace:
certifikace a osvědčování výrobků
Pobočka:
Úsek certifikace a osvědčování výrobků