Posuzování shody tlakových zařízení

Komplexní nabídka TZÚS GROUP zahrnuje též posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU (PED) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh (Nařízení vlády 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh.). 

Posuzování shody tlakových zařízení provádíme na následujících výrobcích:
 
-Potrubí
-Válcové kotle
-Vodotrubné kotle
-Netopené tlakové nádoby
-Pojistné ventily
-Ploché výrobky pro tlakové nádoby
-Ocelové trubky
-Armatury
-Příruby a přírubové spoje
 
Kontakt: Ing. Alan Malec
+420 606 618 515, malec@qualiform.cz
QUALIFORM, a.s., člen TZÚS GROUP