Posouzení stavu nosných konstrukcí po požáru Veletržního paláce

Pokračování zde.