Pokračujeme v zavádění metod pro měření akustických vlastností protihlukových clon v přímém zvukovém poli

TZÚS Praha, s.p., pobočka Teplice, pokračuje v zavádění metod pro měření protihlukových clon (PHC) v přímém zvukovém poli podle ČSN EN 1793-5:2017 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metoda stanovení akustických vlastností – Část 5: Vnitřní charakteristiky – Hodnoty zvukové odrazivosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole a EN 1793-6:2019 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických vlastností – Část 6: Vnitřní charakteristiky – Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole.

Koncem listopadu byl dokončen normalizovaný zkušební polygon pro protihlukové clony, výška polygonu je 4 m, přičemž rozpětí polí je 4 m a 2 m, což do budoucna umožní měření jednočíselné veličiny odrazu zvuku DLRI a jednočíselné veličiny neprůzvučnosti DLSI,G (celek), DLSI,E (panely), DLSI,P (sloupky).

Obr. 1: Nový zkušební polygon pro měření akustických vlastností protihlukových clon „in-situ“ metodami 

Obr. 2: Nový zkušební polygon s instalovaným vzorkem protihlukové clony

Renomované německé společnosti Akustikforschung Dresden GmbH a SINUS GmbH dodaly měřící zařízení a komplexní software řešení AkustikStudio.  

Obr. 3: Pole devíti mikrofonů se zdrojem zvuku

Do budoucna se předpokládá rozšíření těchto měření o difrakci zvuku (přenos přes horní hranu clony) podle ČSN EN 1793-4:2015 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda pro stanovení akustických vlastností - Část 4: Vnitřní charakteristiky - Určení hodnot difrakce in situ. 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb