Pobočka Ostrava získala certifikát Keymark

Naše zkušební laboratoř pobočky Ostrava opakovaně získala certifikát v mezinárodním systému zkoušení KEYMARK a dále tak nabízí své služby jako laboratoř zaregistrovaná v systému pro zákazníky, kteří chtějí své izolační materiály označovat logem KEYMARK.

KEYMARK je dobrovolná evropská značka kvality pro produkty a služby, která prokazuje shodu s evropskými standardy. Je ve vlastnictví evropských normalizačních organizací CEN a CENELEC a je vydávána oprávněnými certifikačními orgány.

KEYMARK má skutečnou přidanou hodnotu, která představuje testovaný a certifikovaný soulad s harmonizovanými evropskými standardy kvality potvrzený nezávislou třetí stranou. KEYMARK také doplňuje označení CE v případě těch produktů, u kterých je to zákonný požadavek, a slouží tak ke zvýšení důvěry spotřebitelů v celé Evropě.

 

Kontaktní osoby

Ing. Tomáš Klepáč

Mobil:
+420 734 432 082
Telefon:
+420 595 707 251
Pozice:
zástupce vedoucího střediska stavební materiály, vedoucí posuzovatel, energetický specialista MPO
Specializace:
stavební materiály, dílce
Pobočka:
Ostrava