Oznámení subjektu posuzování shody pro tlaková zařízení (tlakové nádoby)

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví dne 4. 7. 2019 provedl oznámení subjektu posuzování shody, společnosti QUALIFORM, a.s., člen TZÚS GROUP, u něhož shledal, že splňuje požadavky a předpoklady podle nařízení vlády 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh, transponujícího směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU.  

Oznámení QUALIFORM, a.s., zahrnuje následující typy tlakových zařízení a postupy posuzování shody/moduly:

MODUL A2: interní řízení výroby s kontrolami tlakových zařízení pod dohledem v náhodně zvolených intervalech 
MODUL B: EU přezkoušení typu (EU přezkoušení výrobního typu, EU přezkoušení konstrukčního typu)
MODUL C2:  shoda s typem založená na interním řízení výroby s kontrolami tlakových zařízení pod dohledem v náhodně zvolených intervalech 
MODUL D:    shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobního procesu 
MODUL D1:  zabezpečování kvality výrobního procesu 
MODUL E:    shoda s typem založená na zabezpečování kvality tlakových zařízení 
MODUL E1:  zabezpečování kvality výstupní kontroly zkoušek a tlakových zařízení 
MODUL F:    shoda s typem založená na ověřování tlakových zařízení 
MODUL G:   shoda založená na ověřování každého jednotlivého výrobku 
MODUL H:   shoda založená na úplném zabezpečování kvality 
MODUL H1: shoda založená na úplném zabezpečování kvality s přezkoumáním návrhu

 

Kontaktní osoby

Ing. Michal Šenkýř

Mobil:
+420 606 660 977
Pozice:
statutární ředitel QUALIFORM, a.s.
Specializace:
Pobočka:
QUALIFORM, a.s.