Ohlédnutí za konferencí Akustika ve stavební praxi 2024

Dne 6. června 2024 proběhla na Fakultě stavební ČVUT v Praze konference "Akustika ve stavební praxi 2024". Akce, organizovaná Asociací akustiky, se zaměřila na ochranu proti hluku a zajištění akustického komfortu. Účastníci získali praktické informace a nejnovější poznatky v oblastech stavební a prostorové akustiky. Program byl rozdělen do tematických bloků a zahrnoval prezentace odborníků z praxe, diskuse a doprovodný program. Konferenci předsedal Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M., který na konferenci vystoupil s přednáškou Protihlukové clony a jejich funkce. 

 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb