Odborný seminář Otvorové výplně stavebních konstrukcí

Organizaci zajišťovala společnost STAVOKONZULT Eduk s.r.o. a Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., byl již sedmým rokem odborným garantem této akce.

Úvodní slovo přednesl a účastníky přivítal ředitel podniku Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz. Po dva dny pak následovaly odborné příspěvky zaměřené na změny norem a předpisů, montáž oken včetně parapetů, problematiku větrání, akustiky, požární odolnosti, tepelně technických vlastností, stínění, environmentální dopady a další. Zájem posluchačů byl zřejmý z aktivní diskuze.

XII. ročník tohoto odborného semináře, na který Vás srdečně zveme, proběhne ve dnech 17. až 18.října 2017.

Kontaktní osoby

Ing. Iveta Jiroutová

Mobil:
+420 602 107 195
Telefon:
+420 286 019 436
Pozice:
ředitelka pobočky
Specializace:
sendvičové panely, podhledy dřevo, lepené dřevo, dílce ze dřeva, otvorové výplně
Pobočka:
Praha, Požární bezpečnost staveb