Odborný seminář o žárostavbách v Plzni přinesl nové poznatky a inspiraci

Ve dnech 11. a 12. dubna 2024 se v prostorách plzeňské pobočky TZÚS Praha, s.p. konal odborný seminář "Provádění žárostaveb — část IV." pořádaný Silikátovou společností ČR. Tento dvoudenní seminář přilákal kolem třiceti odborníků z oboru žárovzdorných materiálů a konstrukcí.
Seminář zahájil předseda Silikátové společnosti Dr. Ing. Michal Přibyl, který přivítal všechny účastníky, následovaný uvítáním ředitele plzeňské pobočky. Program odstartoval Ing. Jaroslav Kotora s přednáškou na téma zkoušení žárovzdorných výrobků, kde se věnoval různým druhům zkoušek a příslušným normám.
Neformální večerní část programu proběhla v prostorách pivovaru Pilsner Urquell, kde si účastníci po exkurzi pivovarem užili společnou večeři. Diskuse zde byla živá a podnětná, probíraly se současné trendy a výzvy v oboru žáromateriálů, a to i ve vztahu k aktuálním otázkám okolo Green Dealu a snižování uhlíkové stopy.
Druhý den pokračoval další přednáškou Ing. Kotory, tentokrát na téma vlastností žárovzdorných výrobků a významu výsledků zkoušek pro praxi. Program byl zakončen exkurzí do zkušebních prostor pobočky TZÚS Praha, s.p. v Plzni a po obědě byl seminář oficiálně ukončen.
Po celou dobu semináře probíhaly aktivní diskuse, během nichž si účastníci vyjasňovali různé odborné pojmy a sdíleli své zkušenosti z praxe. Předseda Silikátové společnosti Dr. Ing. Michal Přibyl na závěr poděkoval hostitelům za výbornou organizaci a účastníkům za jejich aktivní přístup a přínosné příspěvky.

 

 

Kontaktní osoby

Bc. Luboš Hausner

Mobil:
+420 604 275 248
Telefon:
+420 382 337 327
Pozice:
ředitel pobočky, auditor systémů managementu, vedoucí posuzovatel
Specializace:
systémy managementu – QMS, EMS, EnMS, BOZP; zvláštní způsobilosti – SJ-PK, svařování EN ISO 3834-X, EN 1090-X; betonářská výztuž, svařování
Pobočka:
Plzeň