Nové zkušební zařízení TZÚS Praha, s.p. - České Budějovice

Automatické cyklovací zařízení pro zkoušky mrazuvzdornosti a povrchové odolnosti stavebních materiálů (beton, kamenivo, betonové výrobky, malty a tmely) vůči mrazu dle ČSN a EN. 

Technická specifikace: KD 20.5

Zařízení sestává z tepelně izolované vany rozměrů 1200 x 600 x 400 mm (d x š x v) tvořící vlastní zkušební prostor, který je vyhříván i chlazen kondenzačním agregátem. Výměníky tepla jsou pod dnem a ve víku zkušebního prostoru, kde je i ventilátor zajišťující cirkulaci vzduchu ve zkušebním prostoru. Ve spodní části je umístěna nádrž na vodu s čerpadly, která zajišťují cirkulaci, napouštění a vypouštění vody ze zkušebního prostoru. V nádrži je topné těleso na předehřev vody pro některé zkoušky. Zkušební zařízení je standardně vybaveno a řízeno počítačem s dotykovým displejem. Aktuální hodnoty zkušebního cyklu jsou znázorněny na displeji. Data o průběhu zkoušky jsou uchovávána v paměti řídícího PC. Ten pracuje s operačním systémem Windows a propojení s ostatními PC je možné prostřednictvím Wi-Fi.

Základní technické parametry zařízení:

Vnější rozměry zařízení . . . . . . . . . . . . . délka 2135mm, šířka 925m, výška 1075mm 
Rozměry zkušebního prostoru . . . . . . .  délka 1200mm, šířka 600mm, výška 400mm 
Max. výška hladiny vody ve zkušebním prostoru  . . . . 330mm 
Hmotnost zařízení bez náplně vody 380 kg 
Použité chladivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 404A (HFC) 
Instalovaný výkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2kW
Síť provozovatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3PEN 400V 50Hz/TN-C-S 
Síť stroje (za rozvaděčem R1) . . . . . . . . . . . . 3NPE 400V 50Hz/TN-S 230V/IT AC (ELV) 
Povrchová úprava ………………………… nerezový rám, zinkované a komaxitované vnější kryty 
Materiál zkušebního prostoru …………… měď 
Materiál zásobní nádrže ………………… nerez

Výrobce/dodavatel:   EKOFROST s.r.o., Dolní novosadská 78/43, 779 00 Olomouc

Soupis zkušebních norem aplikovaných do zařízení:

- ČSN 73 1322 - Stanovení mrazuvzdornosti betonu

- ČSN 73 1326 - Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických látek - metoda A i metoda C

- ČSN 73 1380 - Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování

- ČSN 72 1176 - Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu

- EN 12371 - Stanovení odolnosti přírodního stavebního kamene proti mrazu

- ČSN EN 12326-2 - Zkušební metody pro břidlici a karbonovou břidlici

- ČSN 72 2452 - Zkouška mrazuvzdornosti malty

- ČSN EN 1367-1 - Zkoušky kameniva

- ČSN EN 1367-6 - Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání část 6: stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování

  za přítomnosti soli (NaCl)

- ČSN EN 12326-2 - Zkušební metody pro břidlici a karbonátovou břidlici

- ČSN EN 12390-9 - Zkoušky ztvrdlého betonu

- ČSN EN 1338, 39, 40 - příloha C – betonové dlažební tvárnice – stanovení odporu proti zmrazování/rozmrazování s rozmrazovací solí.

- ČSN EN 13383-2 - Zkoušky lomového kamene

- ČSN EN 1348 - Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky

- ČSN EN 12808-3 - Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky

- ČSN EN ISO 10 545 -12 - keramické obkladové prvky – stanovení odolnosti proti mrazu

- ČSN EN 14 617 - 5 - umělý kámen – zkušební metody - stanovení mrazuvzdornosti

Zdůvodnění nákupu nového zkušebního zařízení: 

Nákup byl realizován z důvodu navýšení kapacity provádění těchto zkoušek a především pak pro zrychlení zkoušení a tím uspokojení požadavků stávajících zákazníků a získání nových, a to především ve vazbě na zasmluvněné zakázky (tunel, mosty a komunikace) v rámci výstavby D3  směr státní hranice s Rakouskem, úsek České Budějovice  – D. Dvořiště a s tím spojenou kontrolní činnost Centrální laboratoře – zkušebny České Budějovice.


Předpokládaná návratnost investice: do 3 let


Nositel investičního záměru: Ing. Vilém Migl

 

       

obr.1                                                                                       obr.2

obr.3

Kontaktní osoby

Ing. Vilém Migl

Mobil:
+420 721 523 930
Telefon:
+420 387 023 219
Fax:
+420 387 220 864
E-mail:
Pozice:
vedoucí odd. stavebních hmot a technologie, hlavní specialista (kamenivo, beton), vedoucí posuzovatel, zpracovatel posudků
Specializace:
beton, kamenivo a kámen, betonové dílce a výrobky, zatěžovací zkoušky mostů, nedestruktivní zkoušky betonů, vývrty
Pobočka:
České Budějovice