Nové zařízení pro měření dynamické tuhosti na pobočce Teplice

Na pobočce Teplice bylo instalováno nové zkušební zařízení pro měření dynamické tuhosti izolačních materiálů podle ČSN ISO 9052-1. Zařízení pracuje na principu vybuzení zatěžovací desky sinusovým signálem o rozsahu 10 – 100 Hz při současném snímání vibrací (zrychlení) měřeného materiálu. Snímání zrychlení je poměrové, tj. není měřena absolutní hodnota zrychlení, ale jen relativní dynamická hodnota, která je digitálně zpracována a vyhodnocována. 

Činnost zařízení je automatická dle požadavků normy, měření se provádí ve třech bodech s různou amplitudou budícího signálu a výsledné hodnoty frekvence a zdánlivé dynamické tuhosti jsou výsledkem extrapolace těchto bodů do nulové hodnoty buzení.    

Dynamická tuhost představuje schopnost materiálů utlumovat mechanické kmity. Tato veličina se uplatňuje především v oblasti kročejové neprůzvučnosti u izolačních vrstev podlah (tzv. zvukoizolační podložky někdy nesprávně označované jako kročejové izolace) a též u izolantů pro kontaktních zateplovací systémy (ETICS) při hodnocení jejich akustických vlastností. 
 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb