Nové Osvědčení o akreditaci Certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu

Součástí nově vydaného osvědčení je rovněž příloha rozšířená o revize norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

Dále byl byl certifikační orgán posouzen ČIA z hlediska plnění požadavků normy ČSN ISO 50003:2015, která se týká auditování systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001:2012.

Dokumenty ke stažení

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka úseku, vedoucí certifikačního orgánu 3001, 3140, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu
Specializace:
certifikace systémů managementu, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, ověřování emisí skleníkových plynů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077, marketing
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení, Úsek marketingu