Nové metody pro měření protihlukových clon

TZÚS Praha, s.p., pobočka Teplice, zahájil přípravy k vybudování zkušebního polygonu pro měření protihlukových clon v přímém zvukovém poli podle ČSN EN 1793-5:2017 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metoda stanovení akustických vlastností – Část 5: Vnitřní charakteristiky – Hodnoty zvukové odrazivosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole a EN 1793-6:2019 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických vlastností – Část 6: Vnitřní charakteristiky – Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole.

Začátkem roku 2021 chceme zákazníkům nabídnout akreditované měření ověřující počáteční akustické vlastnosti protihlukových clon v přímém zvukovém poli.
Jedná se o veličiny DLRI – odraz zvuku, DLSI,E – neprůzvučnost výplňových panelů, DLSI,P – neprůzvučnost sloupků a DLSI,G – neprůzvučnosti protihlukové clony (celková). 

Měření v přímém zvukovém poli objektivně hodnotí akustické vlastnosti protihlukových clon v místech bez dozvuku. Službu lze i dále rozšiřovat.

O záměru budeme průběžně informovat. 

 

Obr.:  Konfigurace měření PHS v přímém zvukovém poli na polygonu

 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb