Nové memorandum o spolupráci - Uzbekistán

Dne 05.04.2024 bylo podepsáno nové memorandum o spolupráci mezi TZÚS Praha, s.p., a institucí "Uzbecké centrum pro vědecké testování a kontrolu kvality".
Státní instituce „Uzbecké centrum pro vědecké testování a kontrolu kvality“ je institucí, která zaujímá hlavní místo v systému posuzování shody v Uzbekistánu.
Účelem tohoto memoranda o spolupráci je usnadnit realizaci strategického partnerství a rozvoj dlouhodobé spolupráce mezi účastníky na základě odborných znalostí a technické způsobilosti.
Spolupráce se bude týkat oblastí zkoušek výrobků, certifikace systémů managementu, inspekcí, harmonizace legislativy a technických specifikací ve vztahu k EU, výměny zkušeností, školení apod. podle zájmu Uzbecké strany.

 

 

Kontaktní osoby

Ing. Aleksandra Shmarneva

Mobil:
+420 777 573 184
Telefon:
+420 286 019 454
Pozice:
ředitelka úseku
Specializace:
výrobková certifikace, certifikace systémů managementu, zkušebnictví
Pobočka:
Úsek zahraniční spolupráce