Nově jsme oprávněni posuzovat shodu výtahů a jejich bezpečnostních komponent

Po krátké přechodné době, kdy probíhalo oznámení k novému nařízení vlády, resp. Směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2014/33/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy, bylo dne 12. června 2016 potvrzeno oprávnění TZÚS Praha, s.p., ke všem postupům uvedených v §§ 10 a 11 výše uvedeného nařízení.

V současnosti je TZÚS Praha, s.p., jako jeden ze tří oznámených subjektů v České republice oprávněn provádět posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent.