Nově akreditovaný zkušební postup... Měření doby dozvuku učeben, přednáškových sálů a tělocvičen

Technický a zkušební ústav stavební rozšířil akreditaci jednotné zkušební laboratořeo měření doby dozvuku místností staveb podle ČSN EN ISO 3382-2:2009 Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky -  Část 2:  Doba dozvuku v běžných prostorech.

Podle vyhlášky č. 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých musí být v prostorech pro výuku dodrženy normové požadavky na dobu dozvuku (podrobněji viz § 4b vyhlášky). Bez potřebných akustických úprav v prostorech vznikají zdravotní rizika pro učitele, přednášející, jež spočívají ve vyčerpanosti, bolesti hlavy, únavě a nedoslýchavosti. Navíc dochází k méně efektivnímu přenosu vyučovaných informací k žákům. V případě žáků jsou tato rizika spojena s nepozorností a únavou ze setrvání v hlučném prostředí!

Dobu dozvuku změříme podle ČSN EN ISO 3382-2:2009 Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 2: Doba dozvuku v běžných prostorech a porovnáme s požadavky ČSN 73 0527:2015 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely. V případě nevyhovujícího stavu navrhneme řešení.
 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb