Nová služba... Zkoušení rakví podle norem ČSN 49 3160-1 a 3

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., zavedl novou službu – zkoušení rakví.

Novelizace zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví přináší nové vymezení pojmu „konečná rakev“ a závazné požadavky na mechanické vlastnosti rakví, podle odst. 2 je nově konečnou rakví pevně zavřená rakev s lidskými pozůstatky určená pro jejich pohřbení, vyrobená z dřevěných desek nebo desek na bázi dřeva a splňující kritéria pevnosti rakve pro pohřbení nebo alespoň parametry ve shodě s určenou normou, definovanou v § 4a zákona o technických požadavcích na výrobky.

Kritéria pevnosti rakve pro pohřbení definují následující určené normy:

ČSN 49 3160-1 Rakve - Část 1: Obecné a mechanické požadavky a značení, čl. 5.1 a čl. 5.2

ČSN 49 3160-3 Rakve - Část 3: Zvláštní požadavky na rakve do hrobu nebo do hrobky

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. nabízí zkoušky dřevěných rakví a rakví na bází dřeva včetně protokolu o zkoušce, který zcela pokrývá parametry obou určených norem.

Provádíme:

  • Statickou zkoušku spodního dílu rakve
  • Dynamickou zkoušku spodního dílu rakve
  • Statické zkoušky celých rakví

Cenovou nabídku včetně nejbližšího termínu realizace zkoušek rádi poskytneme na vyžádání.

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb