Nová služba... Stanovení odolnosti proti prorůstání kořenů pro hydroizolace střech

TZÚS Praha, s.p., nabízí exkluzivně zprostředkování velmi speciální zkoušky prováděné podle ČSN EN 13948 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti prorůstání kořenů.

Zkoušku provádí francouzská botanická laboratoř s dlouholetými zkušenostmi. Evropská norma ČSN EN 13948 specifikuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti hydroizolačních pásů a fólií proti prorůstání kořenů, vztahuje se však výhradně na výrobek (pás nebo fólii). Podle této normy není možné zkoušet hydroizolační systémy (např. hydroizolační vrstvy s více pásy nebo fóliemi).

Ochrana proti prorůstání kořenů se zkouší v nádobách, kde je pás nebo fólie vystaven(a) kořenům ve specifických podmínkách. Zkušební tělesa jsou umístěna v šesti nádobách. Zkušební těleso musí obsahovat čtyři koutové spoje, dva spoje na styku dna a stěny nádoby a jeden centrální spoj tvaru T. Dále se zajistí dvě referenční nádoby bez pásů a fólií pro srovnání životaschopnosti rostlin ve zkušebních a referenčních nádobách v průběhu zkoušení. V nádobách je umístěna vrstva pěstebního substrátu pokrytá hustou vegetací. Ta způsobí velký tlak rostoucích kořenů podpořený omezeným množstvím hnojiva a mírným zaléváním. Zkušební a referenční nádoby jsou umístěny ve skleníku, kde je možné upravovat parametry klimatu, které mají vliv na růst rostlin.

Délka trvání zkoušky musí být nejméně 2 roky, aby bylo možné dosáhnout spolehlivých výsledků! Po uplynutí této doby se z nádob odebere pěstební substrát a sleduje se, zda došlo k prorůstání kořenů.
 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb