Nová akreditovaná služba... Oveřování Environmentálního prohlášení o produktu (EPD)

Certifikační orgán na výrobky při TZÚS Praha, s.p., rozšířil svou akreditaci o oblast „Ověřování environmentálního prohlášení o produktu“.
Osvědčení č. 277/2017 ze dne 2017-05-15 je vydáno v souladu s postupy dle ČSN ISO 14025 a ČSN EN 15804+A1.

Z hlediska oborového rozsahu se ověřování Environmentální prohlášení o produktu (EPD) týká těchto oblastí:

  • Stavebnictví
  • Ostatní nekovové minerální produkty
  • Dřevo a výrobky ze dřeva
  • Základní kovy, hutní zpracování
  • Produkty z kovu
  • Produkty z gumy a plastů
  • Chemie a chemické výrobky
  • Recyklace
  • Znehodnocování odpadu, sanitace.

EPD je environmentálním prohlášením typu III. podle mezinárodních norem ISO a představuje kvantifikované environmentální informace o životním cyklu produktu, které mají umožnit porovnávání mezi produkty plnící stejnou funkci.
Získání těchto údajů je založeno na metodice posouzení životního cyklu (LCA) a samotné výsledné EPD je konečným výstupem obsahující přehledně uspořádané výsledky dopadů na životní prostředí.

Cílem prohlášení je poskytovat nástroj pro objektivní posouzení výrobku podle jejich environmentálních vlastností a prostřednictvím těchto informací podporovat poptávku těch výrobků a služeb, které jsou šetrnější k životnímu prostředí.

Výstupy EPD se využívají v metodách komplexního hodnocení kvality budov z hlediska jejich celého životního cyklu (LEED, BREEM, SB TOOL CZ) a jsou také předmětem naplnění 7. základního požadavku na stavbu.
Zpracováním EPD se tak přispívá k naplňování zásad „udržitelné výstavby" v oblasti stavebnictví.

Akreditované ověření EPD je podmínkou pro registraci tohoto dokumentu v Národním systému environmentálního značení (CENIA) a dále k využití údajů z EPD pro environmentální komunikaci mezi podniky a spotřebiteli.

Zájemci o problematiku EPD a LCA mohou kontaktovat naše níže uvedené zaměstnance.

Kontaktní osoby

Ing. Alexander Trinner

Mobil:
+420 602 185 785
Telefon:
+420 382 337 331
Pozice:
specialista pro zkoušky a posuzování stavební keramiky
Specializace:
studie LCA – produkty, budovy; environmentální prohlášení o produktu (EPD)
Pobočka:
Plzeň

Ing. Lenka Vrbová

Mobil:
+420 603 432 694
Telefon:
+420 382 337 311
Pozice:
auditor systémů managementu, vedoucí posuzovatel, zkušební technik - specialista
Specializace:
systémy managementu QMS, EMS, EnMS; studie životního cyklu LCA - produkty, budovy; environmentální prohlášení o produktu (EPD), konstrukční výrobky z masivního dřeva; konstrukční lepené lamelové a jiné lepené výrobky, komínové systémy, geotextilie a obdobné výrobky, komínové tvárnice, komínové vložky a komínové hlavy, beton, stavební dílce (silikátové, kovové, dřevěné i kompozitní), betonové zdicí prvky
Pobočka:
Plzeň