Nová akreditovaná služba... Oveřování Environmentálního prohlášení o produktu (EPD)

Z hlediska oborového rozsahu se ověřování Environmentální prohlášení o produktu (EPD) týká těchto oblastí:

  • Stavebnictví
  • Ostatní nekovové minerální produkty
  • Dřevo a výrobky ze dřeva
  • Základní kovy, hutní zpracování
  • Produkty z kovu
  • Produkty z gumy a plastů
  • Chemie a chemické výrobky
  • Recyklace
  • Znehodnocování odpadu, sanitace.

EPD je environmentálním prohlášením typu III. podle mezinárodních norem ISO a představuje kvantifikované environmentální informace o životním cyklu produktu, které mají umožnit porovnávání mezi produkty plnící stejnou funkci.
Získání těchto údajů je založeno na metodice posouzení životního cyklu (LCA) a samotné výsledné EPD je konečným výstupem obsahující přehledně uspořádané výsledky dopadů na životní prostředí.

Cílem prohlášení je poskytovat nástroj pro objektivní posouzení výrobku podle jejich environmentálních vlastností a prostřednictvím těchto informací podporovat poptávku těch výrobků a služeb, které jsou šetrnější k životnímu prostředí.

Výstupy EPD se využívají v metodách komplexního hodnocení kvality budov z hlediska jejich celého životního cyklu (LEED, BREEM, SB TOOL CZ) a jsou také předmětem naplnění 7. základního požadavku na stavbu.
Zpracováním EPD se tak přispívá k naplňování zásad „udržitelné výstavby" v oblasti stavebnictví.

Akreditované ověření EPD je podmínkou pro registraci tohoto dokumentu v Národním systému environmentálního značení (CENIA) a dále k využití údajů z EPD pro environmentální komunikaci mezi podniky a spotřebiteli.

Zájemci o problematiku EPD a LCA mohou kontaktovat naše pracovníky:

Ing. Lenka Vrbová, vrbova@tzus.cz
Ing. Alexander Trinner, trinner@tzus.cz

Kontaktní osoby

Ing. Lenka Vrbová

Mobil:
+420 603 432 694
Telefon:
+420 382 337 311
Pozice:
zkušební technik - specialista auditor vedoucí posuzovatel
Specializace:
Pobočka:
Plzeň