Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích

Nebezpečné látky jsou předmětem základního požadavku č. 3 směrnice o stavebních výrobcích a příslušného interpretačního dokumentu Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí (ER3). Zde se říká, že stavby musí být navrženy a postaveny tak, aby neohrožovaly uživatele stavby a životní prostředí v důsledku těchto jevů:

  • uvolňování toxických plynů
  • přítomnost nebezpečných částic nebo plynů ve vzduchu
  • emise nebezpečného záření
  • znečistění nebo zamoření vody nebo půdy
  • nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů
  • výskyt vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby

Pokračování zde.