Mezinárodní sympozium SANACE a konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví

Ve dnech  30.09. - 01.10.2021 se koná 29. mezinárodní sympozium SANACE a 11. ročník konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně, v areálu Veveří 95.

Dvoudenní akce bude doplněna o společenský večer. Sympozium SANACE bude probíhat souběžně s konferencí Zkoušení a jakost ve stavebnictví

Cílem sympozia SANACE je seznámení odborné veřejnosti s nejnovějšími poznatky v oblasti sanací betonových konstrutrukcí a to od přípravných prací, diagnostiku, přes průběh a realizaci sanace až po nové sanční materiály a nové technologické postupy

Již tradičně nás můžete potkat na této konferenci m.j. s prezentací produktů značky PROCEQ SA, jejíž zastoupení má TZÚS Praha, s.p., pro Českou a Slovenskou republiku a zároveň je certifikovaným servisním centrem.

Více informací o produktech PROCEQ SA lze nalézt v části webu Ostatní odborné služby.