Mezinárodní mezilaboratorní zkouška na neprůzvučnost a odrazivost clon v přímém zvukovém poli podle EN 1793-5 a EN 1793-6

Již několik let se v praxi používají nové normy EN 1793-5 a EN 1793-6, které umožňují in situ stanovení akustických vlastností protihlukových clon za přímých podmínek zvukového pole. V září 2023 proběhla mezinárodní mezilaboratorní zkouška, které se zúčastnilo jedenáct laboratoří z pěti evropských zemí včetně TZÚS Praha, s.p. Následná analýza prokázala, že zúčastněné laboratoře vykazují konzistentní výsledky. Měřeno bylo několik clon v prostorách AIT (Austrian Institute of Technology GmbH), měření byla jednotlivými laboratořemi prováděna v průběhu dvou po sobě jdoucích dnů v období od 4. září 2023 do 9. listopadu 2023. Každá laboratoř měřila pět vzorků protihlukových clon s použitím obou měřicích metod. Vzorky byly vybrány tak, aby reprezentovaly různé úrovně měřených veličin, všechny vzorky byly považovány za ploché podle EN 1793-5 a EN 1793-6 a měly šířku 4 metry a výšku 4 metry. Kromě pěti měřených vzorků pro každou měřicí metodu každá laboratoř analyzovala uměle vytvořená měřicí data pro validaci používaného software. 
TZÚS Praha, s.p., absolvoval mezinárodní mezilaboratorní zkoušku s vyhovujícím z-skóre, čímž potvrdil vyhovující reprodukovatelnost měření akustických vlastností clon na úrovni renomovaných evropských akreditovaných laboratoří.  

 

 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
E-mail:
Pozice:
člen správní rady QUALIFORM, a.s., TZÚS GROUP
Specializace:
Pobočka: