Mezinárodní konference Požární ochrana 2019

PAVUS, a.s., dceřiná společnost TZÚS Praha, s.p., a člen sdružení TZÚS GROUP, se bude aktivně účastnit XXVIII. ročníku mezinárodní konference Požární ochrana 2019, která se koná ve dnech 4. a 5. září 2019.


Na konferenci se můžete těšit na přednášky zaměstnanců PAVUS, a.s.,  ředitele a.s. pana Ing. Jaroslava Dufka, jeho kolegyně paní Ing. Jany Buchtové a kolegů pana Ing. Jiřího Vaňka a pana Ing. Radka Hrušky.


Pan ředitel Ing. Jaroslav Dufek je členem organizačního výboru konference a garantem odborné sekce Zkušebnictví v požární ochraně: Výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob.


Konference Požární ochrana 2019 je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT (2 body) a ČKA (3 body).