Mezinárodní konference Central European Symposium on Building Physics 2019

Zástupce Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., se dne 4. 9. 2019 zúčastnil mezinárodní konference Central European Symposium on Building Physics 2019, kde prezentoval svůj odborný příspěvek s názvem „Airflow resistance of cellulose based insulation materials“ – Odpor proti proudění vzduchu izolací na bázi celulózy.

V oblasti odporu proti proudění vzduchu (AFR) je TZÚS Praha, s.p., v současné době jediným akreditovaným poskytovatelem zkoušky, jež je realizována podle normy EN 29053:1994 Akustika. Materiály pro použití v akustice. Stanovení odporu proti proudění vzduchu.

V průběhu konání mezinárodní konference, která byla organizována Stavební fakultou ČVUT v Praze, byli přítomni stavební fyzici z více než 10 zemí světa. Konference poskytla velmi dobrou příležitost inženýrům a vědeckým pracovníkům ze všech oborů stavební fyziky, aby zde sdíleli své zkušenosti a současně se dozvěděli nejnovější poznatky od svých kolegů. Získané poznatky z konference využije TZÚS Praha, s.p., pro další rozvoj zkušebnictví v oblasti stavební a prostorové akustiky.
 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb