21. medzinárodná konferencia Tepelná ochrana budov (Štrbské pleso, Slovensko)

21. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2021 se koná 12. - 14. 5. 2020 ve Vysokých Tatrách – Štrbské Pleso v hotelu Patria.

Můžete se těšit na hlavní odborný program, který je doprovázen diskusním fórem, firemními prezentacemi, vystoupením mladých vědeckých pracovníků, výstavou a je zakončen společenským večerem. 

Konference se zaměří na 3 tématické okruhy:

  1. Právní a technické předpisy související s tepelnou ochranou a energetickou hospodárností budov
  2. Stavební materiály, systémy a stavební konstrukce zabezpečující tepelnou ochranu budov a předpoklady splnění požadavku na energetickou hospodárnost budov
  3. Metody posouzení a trendy zabezpečující výstavbu a obnovu budov téměř s nulovou potřebou energie

Více informací v pozvánce na konferenci. 

TZÚS Praha, s.p., se konference pravidelně zúčastní.