Líbí se nám... HK ČR zveřejnila příručku GDPR a další praktické informace k tomuto nařízení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“ -  General Data Protection Regulation) má za cíl unifikovat ochranu osobních dat v rámci EU.https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-101.

Od května příštího roku, resp. ode dne 25.5.2018 je GDPR právně závazný a vynutitelný ve všech členských státech EU. Evropská unie tak reaguje na rychlý rozvoj digitálního světa a posílit v této oblasti práva fyzických osob. Jelikož je GDPR přímo použitelné a má přednost před zákonem, připravuje se novelizace národního předpisu, kterým je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V této souvislosti zveřejnila na svých stránkách Hospodářská komora České republiky praktické informace včetně příručky GDPR, které naleznete zde.