Jednání o spolupráci s jihokorejským institutem KTR

Dne 1.7.2024 se uskutečnilo jednání mezi vrcholnými představiteli TZÚS Praha, s.p., a jihokorejského institutu KTR, dlouholetým partnerem TZÚS Praha, s.p.

Korea Testing & Research Institute patří mezi nejvýznamnější organizace v Jižní Koreji, zabývající se zkoušením, certifikací, inspekcí a konzultingem ve všech oblastech průmyslu včetně environmentálních aspektů. Provádí rovněž výzkum a zkoušení vývojových vzorků pro jihokorejské výrobce a vývozce. 

Za KTR se jednání zúčastnili KIM HYUN CHEOL (President of KTR), JEONG CHANG SEOK (General Director of Global Department), KIM TAE GUN (General Manager of Secretary Team) a KIM KI HONG (Head of KTR Europe/Germany Branch).

Za TZÚS Praha, s.p., se jednání zúčastnili Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz (ředitel TZÚS Praha, s.p.), Ing. Jiří Kupšovský, MBA (ředitel Úseku ekonomicko-provozního), Ing. Aleksandra Shmarneva (ředitelka Úseku zahraniční spolupráce), Ing. Jozef Pôbiš (ředitel Úseku certifikace a ověřování výrobků), Ing. Vladimír Plaček, Ph.D. (ředitel pobočky Ostrava).

Během schůzky byla vyhodnocena dosavadní oboustranně úspěšná spolupráce převážně v oblasti posuzování shody harmonizovaných stavebních výrobků vyráběných v Jižní Koreji. Byly projednány možnosti rozšíření další spolupráce pro klienty v dalších asijských zemích a pomoci klientům při zavádění environmentálního značení. 

Dlouholetá spolupráce mezi TZÚS Praha, s.p., a KTR exkluzivně pokrývá oblast zkoušení a posuzování stavebních výrobků a hraček a zahrnuje i oblasti vzájemné výměny informací a školení zaměstnanců KTR podle aktuálně platné legislativy EU/EHP.

 

 

 

Kontaktní osoby

Ing. Jozef Pôbiš

Mobil:
+420 734 432 075
Telefon:
+420 286 019 427
E-mail:
Pozice:
ředitel úseku
Specializace:
certifikace a osvědčování výrobků
Pobočka:
Úsek certifikace a osvědčování výrobků