Je nám 70!

 

 

Krátké připomenutí historie dnešního Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p.:

 • 1921 - 1947: Výzkumný a zkušební ústav hmot a konstrukcí stavebních při ČVÚT;
 • 1947 - 1953: Kloknerův výzkumný a zkušební ústav hmot a konstrukcí stavebních;
 • 1950 a 1951: Krajské zkušebny betonu;
 • 1953: Kloknerův ústav do ČSAV → Ústav teoretické a aplikované mechaniky;
 • 1.7.1953: ministr stavebního průmyslu, prof. Emanuel Šlechta, zřizuje, v dohodě s ministrem - předsedou státního úřadu plánovacího a ministrem financí, podle zákona č. 185/1950 Sb., 
  "Zkušební a kontrolní ústav stavební se sídlem v  Praze a pobočkou v Bratislavě"
 • Začleněno 13 zkušeben betonu, 57 pracovníků; zkoušky zemin, stavebních hmot, polotovarů, dílců, konstrukcí
  = směr: rezortní autorizovaný ústav;  prvním ředitelem Ladislav Štrupl;
 • 1.1.1956: změna názvu na "Technický a zkušební ústav stavební v Praze";
 • 1.7.1957: oddělen TSÚS v Bratislavě;
 • 1958: výstavba regionálních pracovišť = směr: technická služba výrobcům;
 • 1966: pověření "Státní autorizovanou zkušebnou č. 204" = zkušebnictví, stavební kontrola, řízení jakosti, přístrojová technika;
 • 1968: zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví; oborové normalizační středisko, rozvoj poboček, výstavba v Praze na Proseku;
 • 1990: státní podnik se sídlem na Praze 1 (Konvikt);
 • 1993: sídlo nově na Praze 9 - Prosek;
 • 1997: zákon č. 22/1997 Sb.: omezení povinného zkušebnictví, obecná nezávaznost technických norem, harmonizace s EU, rozvoj mezinárodní spolupráce;
 • 2002: zakoupení majoritního podílu akcií PAVÚS, a.s.;
 • 2004: plná harmonizace s EU, rozšiřování oborů působnosti i mimo stavební výrobky, začlenění Zkušebního ústavu lehkého průmyslu, s.p., certifikace systémů řízení;
 • 2011: zakoupení 100% akcií QUALIFORM, a.s.;
 • 2012 - 2023: rozšiřování rozsahu kompetencí, zavádění nových oborů činností, nové autorizace a notifikace, zřízení sdružení TZÚS GROUP s dceřinými společnostmi PAVUS, a.s., a QUALIFORM, a.s., investice do technického vybavení, komplexní rekonstrukce poboček v Teplicích, Ostravě, Brně, výstavba nové budovy v pobočce České Budějovice, rekonstrukce pobočky v Předměřicích n.L.

Kontaktní osoby

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz

Mobil:
+420 720 312 664
Telefon:
+420 286 019 418
Pozice:
ředitel
Specializace:
management, zkušebnictví, inspekce, certifikace, standardizace
Pobočka:
Úsek ředitele podniku