Investujeme... Zkušební stanice vodoměrů

Z tohoto důvodu byla v TZÚS Praha, s.p., v autorizovaném metrologickém středisku K 69 při pobočce Ostrava realizována investice a během roku 2016 uvedena do provozu "Zkušební stanice vodoměrů PP30 T32/15-50 2x10 SEMI 300 kg s příslušenstvím“.

Zařízení umožňuje ověřování vodoměrů, průtokoměrů a průtokoměrných částí měřičů tepla na upínacím stole, kde je možné upnout sadu ověřovaných vodoměrů pomocí pneumatického upínače DN50 a vymezovacích mezikusů s požadovanými náběhovými délkami před i za vodoměry. Stanice realizuje zkoušení měřidel v celém rozsahu zkušebních průtoků ve smyslu parametrů dle normy OIML R 49-2: Edition 2013.

Zkušební stanice je koncipována se dvěma větvemi pracujícími SEMI paralelně (jedna větev je obsluhovaná /výměna vodoměrů, zavodnění), pokud na druhé větvi probíhá zkouška v automatickém cyklu), s pístovým etalonem PP30 a váhou 300 kg pro rozsah průtoků 0,0005 m3/h - 32 m3/h, která používá kombinaci dynamické objemové metody (v rozsahu nižších průtoků (0,0005 – 7 m3/h) a statickou gravimetrickou metodou (v rozsahu vyšších průtoků 2 – 32 m3/h).

Parametry jednotlivých zkoušek (průtok, zkušební množství, metoda, atd.) se nastavují počítačem podle parametrů, které jsou přiřazeny k jednotlivým zkouškám. Ovládání jednotlivých prvků je prostřednictvím PC, impulzy z vodoměrů jsou snímány optoelektronicky (snímači Keyence) a zkoušky jsou vyhodnocovány na PC. Do databáze vodoměrů je možné předdefinovat neomezené množství typů vodoměrů. Zkušební systém je vizualizován na LED monitoru se zobrazením všech aktuálních měřených hodnot, které jsou připojeny na počítač.

Automatická zkušební stanice pro metrologické zkoušení vodoměrů a hydraulických částí měřičů tepla studenou i teplou vodou má sofistikovaný a spolehlivý design, je plně řízená řídícím programem. SW poskytuje variabilitu pro všechny základní druhy průtokoměrů a způsoby snímaní protečeného množství. Je vhodná pro nové i opravené vodoměry.

Většina častí přicházejících do styku s vodou je vyrobených z nerezové oceli (potrubí, sběrná nádrž), některé jsou vyrobeny z mosazi anebo plastu (např. nádrž na váhy). Všechny použité materiály a celé zařízení vyhovuje hygienickým požadavkům na pitnou vodu. Všechny důležité části potrubního systému jsou připojeny prostřednictvím závitových přípojek - spojek z nerezové oceli, tak, že každý z těchto prvků je možné rozebrat za účelem opravy, výměny, vyčištění. Jednoduchá montáž a demontáž bez svařování, stavoznak, vypouštěcí ventil, snímač nízké hladiny pro ochranu čerpadel a ochrana proti přetečení.
Spolehlivé uzavírací armatury jsou odpovídající přesnosti a odpovídají zamýšlené funkci zařízení a zkoušek tlaku, vyhlazovací zařízení průtoku, vstupní a výstupní potrubí pro čisticí okruhy nádrže, filtrace. Zkušební stanice obsahuje všechny bezpečnostní prvky potřebné pro bezpečný provoz, což je potvrzeno a je součástí prohlášení o shodě.

V současnosti proběhl výcvik personálu pro obsluhu tohoto nového zařízení a jsou realizovány první zakázky, například zkoušení vodoměrů ve spolupráci s ČMI Brno.

Kontaktní osoby

Ing. Vojtěch Šebek

Mobil:
+420 606 724 644
Telefon:
+420 595 707 201
E-mail:
Pozice:
ředitel pobočky Ostrava
Specializace:
Pobočka:
Ostrava