Investujeme... Rozvoj proseckého areálu TZÚS Praha, s.p.

V červenci tohoto roku byla dokončena přístavba budovy č. p. 74/412 v areálu TZÚS Praha, s.p., na Proseku.

 

Přístavba rozšíří provozní prostory pražské laboratoře dceřiné společnosti QUALIFORM, a.s., kdy dosavadní prostory pozvolna přestávaly kapacitně vyhovovat.

Stavba byla zahájena po Velikonocích a trvala tři měsíce. Provedla ji firma O.K. Konstrukce spol. s.r.o. podle projektu Ing. arch. Tomáše Bělohradského.

Před samotným zahájením stavby musela být provedena přeložka plynového potrubí, čehož se příkladně zhostila firma Prockert & Hynek, a.s., a rovněž bylo nutné provést archeologický průzkum, který nepotvrzením výskytu archeologických nálezů umožnil stavbě proběhnout podle harmonogramu.

V současné době probíhá kolaudační řízení, které by mělo být ukončeno v říjnu.

Tím ovšem stavební práce v této budově nekončí; v současné době již probíhá rekonstrukce střechy formou nástavby 4. NP, jež po svém předpokládaném dokončení v 1Q 2018 rozšíří kapacitu budovy o cca 400 m2 nových kancelářských ploch.
 

Kontaktní osoby

Ing. Jiří Kupšovský, MBA

Mobil:
+420 736 505 010
Telefon:
+420 286 019 462
Pozice:
2. statutární zástupce ředitele, ředitel úseku
Specializace:
Ekonomika, finance, správa a údržba nemovitostí
Pobočka:
Úsek ekonomicko - provozní a Úsek správa nemovitostí Praha