Investujeme... Nová investice do stavební akustiky

Zařízení slouží pro stanovení prostorově průměrné hladiny akustického tlaku při spojitém pohybu mikrofonů ve vysílací a přijímací místnosti. Hlavní využití souvisí se stavebně-akustickým měřením, jež zahrnuje stavební a laboratorní neprůzvučnost (ISO 10140-) a zvukovou pohltivost v dozvukové místnosti (ISO 354).

Touto investicí jsme dosáhli zvýšení reprodukovatelnosti měření a snížení doby trvání stavebních i laboratorních měření.

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb