HIC meter Platinum

HIC meter Platinum je bezdrátová verze měřiče HIC pro kontrolu, testování a certifikaci tlumivých povrchů dětských hřišť a sportovišť.
Tento přístroj je plně v souladu s normou ČSN EN 1177:2018 Povrch dětského hřiště tlumící náraz – zkušební metody pro stanovení tlumení nárazu.
Tato evropská norma určuje zkušební zařízení a metody rázové zkoušky pro stanovení tlumivých vlastností povrchu měřením zrychlení při nárazu. Zkušební zařízení vyhovující této normě je použitelné pro zkoušky prováděné v laboratoři i v místě instalace.

Přístroj je vybaven certifikovanými senzory. Zahrnuje chytrý telefon, nabíječku, rukojeť, PC aplikaci, senzory kalibrované podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a úložné pouzdro. Měřič HIC je vybaven nejnovější technologií. 

PC aplikace umožňuje snadno vytvářet zprávy, které jasně prezentují měření. Výstupem je kompletní zpráva o měření podle požadavků normy ČSN EN 1177:2018 včetně výpočtů, grafů a možnosti vložení fotografií a vlastního loga firmy.

Kontaktní osoby

Rudolf Kadlec

Mobil:
+420 603 202 018
Telefon:
+420 386 709 174
Pozice:
zkušební technik
Specializace:
zařízení dětských hřišť, ULS
Pobočka:
o.z. Zkušební ústav lehkého průmyslu