EUROLAB aisbl – výroční zpráva 2023

EUROLAB aisbl (dále jen EUROLAB) zveřejnil svou výroční zprávu za rok 2023. Dokument zdůrazňuje klíčové aktivity a iniciativy, které byly uskutečněné během uplynulého roku, a nastiňuje plány na budoucnost.

V průběhu roku 2023 se EUROLAB aktivně zapojil do řady spoluprací a projektů zaměřených na podporu nejlepší laboratorní praxe.

V rámci těchto aktivit EUROLAB úzce spolupracoval s různými zainteresovanými stranami na společných projektech, které analyzovaly nové a relevantní oblasti, jako jsou kvalita potravin, digitalizace a udržitelná laboratorní praxe.

EUROLAB plánuje organizovat semináře k diskusi o specifických tématech v souladu s politickými prioritami pro rok 2024, jako jsou udržitelnost, bezpečnost potravin, blockchain, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, energetická účinnost a další.

V neposlední řadě zpráva zdůrazňuje význam mezinárodní spolupráce a podporu laboratorních komunit ve snaze o zlepšení kvality a udržitelnosti laboratorních praxí. 

EUROLAB vyjadřuje dík svému Řídicímu výboru (Board of Administrators – BoA), jehož členem a viceprezidentem je ředitel TZÚS Praha, s.p., a všem členům a zainteresovaným stranám za jejich cenný přínos a spolupráci.

EUROLAB byl i v roce klíčovým hráčem v podpoře laboratorních praxí se závazkem k posilování laboratorních komunit v Evropě i ve světě.

Výroční zprávu EUROLAB aisbl 2023 si můžete přečíst zde.

 

 

 

Kontaktní osoby

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz

Mobil:
+420 720 312 664
Telefon:
+420 286 019 418
Pozice:
ředitel
Specializace:
management, zkušebnictví, inspekce, certifikace, standardizace
Pobočka:
Úsek ředitele podniku