Diagnostika unikátního mostu v Národním parku České Švýcarsko

Pracovníci teplické pobočky TZÚS Praha, s.p., provedli diagnostiku betonového obloukového (klenbová deska) mostu přes řeku Kamenici v lokalitě Královský smrk – cca 2 km od Jetřichovic, nedaleko historické památky Dolský mlýn. Most (betonový!) je z roku 1902 a zřejmě sloužil pro obsluhu Dolského mlýna z Jetřichovic.
 
Na základě výše uvedeného zadání byly provedeny diagnostické úkony v tomto rozsahu:
  • provedení 1 ks jádrového vývrtu přes tloušťku klenbové desky ve vrcholu oblouku (pouze jeden vývrt z důvodu časového omezení – uvolnění průjezdu vozidel na mostě pro akci Lesní řemesla) 
  • provedení 2 ks jádrových vývrtů z boku v partiích klenbové desky u opěr
  • identifikace materiálu konstrukce vozovky na vrcholu oblouku
  • výroba 6 ks zkušebních těles z použitelných částí jádrových vývrtů podle možnosti (mezerovitá struktura)-stanovení objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku destruktivně na vyrobených tělesech
  • stanovení hloubky karbonatace betonu
  • dle možností přítomnost výztuže, druh a poloha
  • nezbytný popis a fotodokumentace

 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb