Další rozšíření oprávnění oznámeného subjektu

Rozšíření oprávnění se týkalo Evropských dokumentů pro posuzování EAD zveřejněných ve věstníku OJEU (Official Journal of the European Union) č. 2015/C 378/02.

Další žádost o rozšíření oprávnění, týkající se Evropských dokumentů pro posuzování EAD zveřejněných ve věstnících OJEU č. 2016/C 054/03 a 2016/C 172/03 momentálně prochází správním řízením.

Proces rozšiřování oprávnění k CPR je nekončícím procesem, který TZÚS Praha, s.p., provádí zejména pro další rozšíření svého portfolia.