Členská schůze Asociace akustiky českého stavebnictví z.s.

Dne 26. ledna 2024 proběhla online členská schůze Asociace akustiky českého stavebnictví, z.s. pod vedením předsedy Ing. Pavla Rubáše, Ph.D., LL.M. a místopředsedy Ing. Pavla Heinricha. 

Proběhla diskuse o vydání normy ČSN 73 0527 a převzetí normy ČSN EN ISO 10534-2 a o potřebě revize normy ČSN 73 0525.

V rámci svých cílů na rok 2024 se plánuje konference, workshopy, mezilaboratorní zkoušky a exkurze.

 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb