Certifikace mostních závěrů v roce 2020

Mostní závěry – stavební výrobky obecně určeny k ukončení nosné konstrukce mostů a zároveň sloužící k překrytí dilatačních spár mostních konstrukcích.

Ve výběrových řízeních ŘSD začalo požadovat ustanovení ETAG 032 a nepřímo tím vzneslo požadavek na úpravu certifikace. TZUS Praha, s.p., jako garant Technických návodů, relevantní ustanovení zapracoval v rámci revize TN 09.04.01 na podzim 2018.

Platnost ETAG 032 pomalu končí a práce na příslušných EAD pro mostní závěry ještě nebyly ukončeny. Přesto však TZÚS Praha, s.p., přenesl nové poznatky a ustanovení do praxe počátkem roku 2020. TN 09.04.01 byl opět revidován a certifikace včetně zkoušky typu již bude prováděna v souladu s těmito novými technickými poznatky - Technický návod 09.04.01.a.

Zásadním požadavkem v nejnovějších výběrových řízeních je specifikování životnosti. Zkoušky, provedeny dle dřívějších zkušebních předpisů, dovolovala výrobci deklarovat životnost maximálně na dobu 25 let, požadována je však delší. Současným principem ověření je provést simulaci skutečného stavu zatížení (nápravový tlak vozidla) na konstrukci mostního závěru. Výsledné zatížení, resp. cyklování, je odvozeno od velikosti zatěžovací síly a dosahuje hodnoty až 7,4 milionů cyklů. Pokud výrobek vyhoví podmínkám dle EAD, lze deklarovat životnost až 50 let neboli neomezenou. Takto lze také zkoušet všechny typy mostních závěrů, a to i včetně experimentálních, provedených např. z dosud nepoužívaných materiálů.

Ověření životnosti je již nově v TZUS Praha, s.p., prováděno a této možnosti již několik firem využilo.

  

 

Kontaktní osoby

Roman Ondruška

Mobil:
+420 734 432 065
Telefon:
+420 286 019 512
Pozice:
zástupce ředitele pobočky, vedoucí oddělení, hl. specialista, vedoucí posuzovatel
Specializace:
vybavení silničních komunikací, mostní ložiska, mostní závěry
Pobočka:
Technicko inženýrské služby