Certifikace dětských hřišť

TZÚS Praha, s.p., o.z. ZÚLP České Budějovice poskytuje nabídku služeb v regulované i dobrovolné oblasti posuzování shody produktů.

K zařízením dětských hřišť se vztahuje nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění, kterým se stanovují technické požadavky na výrobky. Tímto nařízením je výrobcům a dovozcům zařízení dětských hřišť uloženo certifikovat výrobek před uvedením na trh.

Na nově dokončených dětských hřištích určených pro veřejnost nebo po významných úpravách zařízeni nebo povrchu by měla být odborně způsobilou osobou provedena kontrola po instalaci pro posouzení celkové úrovně bezpečnosti.

Zařízení a povrch dětského hřiště musí být instalovány bezpečně, s přihlédnutím k dalším, například národním nebo místním stavebním a bezpečnostním předpisům.

Bezpečnostní požadavky na zařízení a povrch dětského hřiště určuje norma ČSN EN 1176.

Tato norma připouští problémy při řešení otázek bezpečnosti, která je založená jenom na základě kritéria věku dítěte, protože schopnost zvládat nebezpečí se odvíjí od individuálních schopností jednotlivce a nikoliv od dosaženého věku. Také uživatelé jiné než zamýšlené věkové kategorie budou téměř jistě používat vybavení dětského hřiště.

Hlavním rysem herního vybavení všech prostředí, ve kterých děti legitimně tráví čas hrou je přijetí rizika. Herní vybavení nabízí dětem šanci se setkávat s přijatelnými riziky jako součástí stimulace, výzvy a kontrolovaného výchovného prostředí. Herní vybavení by mělo směřovat ke zvládnutí rovnováhy mezi potřebami nabídnout riziko a potřebou ochránit dítě před vážným zraněním. Tato část ČSN EN 1176-1 ed. 2: 2018 Zařízeni a povrch dětského hřiště - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody stanovuje obecné bezpečnostní požadavky pro trvale instalovaná zařízeni a povrchy veřejného dětského hřiště. Další bezpečnostní požadavky na specifické části zařízení dětského hřiště jsou uvedeny v navazujících částech této normy:

ČSN EN 1176-2 ed. 2: 2018 Zařízeni a povrch dětského hřiště - Část 2: Další specifické a bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky

ČSN EN 1176-3 ed. 2: 2018 Zařízeni a povrch dětského hřiště - Část 3: Další specifické a bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky

ČSN EN 1176-4 ed. 2: 2019 Zařízeni a povrch dětského hřiště - Část 4: Další specifické a bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky

ČSN EN 1176-5: 2020 Zařízeni a povrch dětského hřiště - Část 5: Další specifické a bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče

ČSN EN 1176-6 ed. 2: 2018 Zařízeni a povrch dětského hřiště - Část 6: Další specifické a bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky

ČSN EN 1176-7: 2020 Zařízeni a povrch dětského hřiště - Část 7: Pokyny pro instalaci, kontrolu, údržbu a provoz

ČSN EN 1176-10: 2009 Zařízeni a povrch dětského hřiště - Část 10: Další specifické a bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení

ČSN EN 1176-11:2015 Zařízeni a povrch dětského hřiště - Část 11: Další specifické a bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě

Cílem je zabezpečit dostatečný stupeň bezpečnosti při využívání, hraní si v zařízení dětského hřiště, na něm nebo kolem něj a současně podporovat činnosti a vlastnosti, které prospívají dětem, protože pomáhají získat hodnotné zkušenosti, umožňující dětem vyrovnat se situacemi mimo dětské hřiště.


FOTOGALERIE - Ukázka konkrétního případu při posuzování shody s normou:

CHYBNÁ INSTALACE HOUPAČKY:
Rozpor s normou je v konstrukci a v boční stabilitě sedadla houpačky – F = vzdálenost (šířka) mezi závěsnými prvky 
 

Kontaktní osoby

Rudolf Kadlec

Mobil:
+420 603 202 018
Telefon:
+420 386 709 174
Pozice:
zkušební technik
Specializace:
zařízení dětských hřišť, ULS
Pobočka:
o.z. Zkušební ústav lehkého průmyslu