Celostátní odborný seminář Otvorové výplně stavebních konstrukcí 2021

15. ročník konference Otvorové výplně stavebních konstrukcí se bude konat v říjnu 2021 (termín bude upřesněn) a TZÚS Praha, s.p., bude již tradičně jeho odborným garantem

Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT, 2 body.

Program semináře - bude upřesněn.