Celostátní odborný seminář Otvorové výplně stavebních konstrukcí 2019

14. ročník konference Otvorové výplně stavebních konstrukcí se bude konat v říjnu 2019 a TZÚS Praha, s.p., bude již tradičně jeho odborným garantem. 

Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT, 2 body.

Program semináře