Celostátní odborný seminář Otvorové výplně stavebních konstrukcí 2019

14. ročník konference Otvorové výplně stavebních konstrukcí se bude konat 22. - 23. 10. 2019 a TZÚS Praha, s.p., bude již tradičně jeho odborným garantem. 

Zároveň zde budou mít přednášky naši zaměstnanci. Paní Ing. Iveta Jiroutová na téma Změny norem v oblasti požárně odolných OV, evropská technická posouzení, paní Ing. Radka Sedmidubská na téma Aktuální změny norem a předpisů v oblasti výplní otvorů, pan Ing. Miroslav Procházka na témata Použití skla ve fasádách a EAD - pro držáky bodově upevněných fasád.

Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT, 2 body.

Program semináře