Bezdotykové snímání deformací při zkouškách - Inovativní způsob měření

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., zavedl na své pobočce v Brně do různých zkušebních postupů bezdotykové snímání deformací laserovým paprskem.
Tento způsob snímání deformací umožňuje jejich měření a záznam až do skutečného porušení zkušebního vzorku a dává tak dokonalý přehled o chování zkoušeného materiálu po celou dobu jeho zatěžování. Samozřejmou součástí je jak záznam pracovního diagramu síla/deformace, tak plně automatické řízení postupu zatěžování zkušebního tělesa strojem jak podle nárůstu síly, tak podle nárůstu deformace. 
 
Značnou výhodou bezkontaktního měření je způsob vyznačení měřené základny dvěma nalepenými odraznými proužky, který umožňuje bezpečně a bez nežádoucího porušení vzorku měřit i materiály, u nichž by upevnění klasických snímačů délky bylo buď velmi obtížné, nebo až technicky nemožné.
 
Bezdotykové snímání deformací se využívá pro řadu méně obvyklých, ale i zcela obvyklých zkušebních postupů, např.:
  • Tahové zkoušky geotextilií a výrobků podobných geotextiliím
  • Tahové zkoušky výztužných skleněných mřížek pro ETICS
  • Tahové zkoušky kompozitní výztuže do betonu
  • Tahové zkoušky tažených kompozitních profilů
  • Tahové zkoušky oceli pro výztuž do betonu i pro jiné účely
  • Zkoušky modulu pružnosti betonu v tlaku nebo v ohybu
  • Zkoušky smykových vlastností tepelněizolačních výrobků 
  • Zkoušky ohybových vlastností betonu vyztuženého kovovými nebo syntetickými vlákny 
  • Tahové nebo ohybové zkoušky výrobků na bázi plastů a jiné.
Velkou výhodou bezdotykového měření deformací je skutečnost, že umožňuje přesně zjišťovat deformace i v místech, kde toho klasickým kontaktním měřením z prostorových důvodů nelze docílit, postačuje jen dostatečná mezera pro optický paprsek. Obvykle se provádí měření na jednom místě vzorku, ale v případě potřeby umožňuje technické vybavení pobočky měřit i dvě různá místa nebo vzorek ze dvou různých stran.
 
Obrázek 1:   Uspořádání zkoušky výrobku obdobného geotextiliím

Obrázek 2:   Příklad zaznamenaného pracovního diagramu

 

Kontaktní osoby

Ing. Robert Lhotský

Mobil:
+420 734 432 060
Telefon:
+420 543 420 841
Pozice:
vedoucí skupiny
Specializace:
ETICS, povrchové úpravy, tepelné izolace
Pobočka:
Brno

Ing. Petr Pössl

Mobil:
+420 734 432 105
Telefon:
+420 543 420 845
E-mail:
Pozice:
Specializace:
ETICS, povrchové úpravy, tepelné izolace, hmoždinky
Pobočka:
Brno