Akustický simulátor lidských úst kompatibilní s ITU-T Rec. P51

Akustická laboratoř na pobočce Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., v Teplicích zavádí nové zkušební zařízení nazývané akustický simulátor lidských úst. Jedná se o speciální zdroj zvuku, který simuluje směrovou charakteristiku lidských úst. Zařízení bude využito pro rozšíření portfolia zkoušek redukce hladiny řeči podle normy ISO 23351-1:2020. Měření redukce hladiny řeči se provádí obvykle na uzavřených sestavách s využitím všesměrového zdroje zvuku, avšak měření hladiny redukce řeči u otevřených sestav vyžaduje použití metodiky s akustickým simulátorem lidských úst. 

 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb