Akustická laboratoř - novinky

Více informací o jednotlivých produktech naleznete v následujích odkazech:

1) Měření zvukové pohltivosti zařízení pro snižování hluku (protihlukové stěny) laboratorní metodou podle ČSN EN 1793-1

2) Měření zvukové pohltivosti výrobků pro snižování hluku v budovách (pohltivé výrobky) laboratorní metodou podle ČSN EN ISO 354