Aktivity TZÚS Praha, s.p., v Jižní Koreji

KTR je organizací zabývající se zkoušením, certifikací, inspekcí a konzultací ve všech oblastech průmyslu včetně environmentálních aspektů. Provádí rovněž výzkum a zkoušení vývojových vzorků pro jihokorejské výrobce. Hlavní sídlo je v Soulu, kde se v posledním období investovalo do výstavby moderního zkušebního centra v desítkách milionů dolarů z převážné většiny ze státních prostředků.

Smlouva mezi TZÚS Praha, s.p., a KTR exkluzivně pokrývá oblast posuzování stavebních výrobků a hraček a zahrnuje i oblasti vzájemné výměny informací a školení zaměstnanců KTR podle aktuálně platné evropské legislativy.

Procesy zkoušení a posuzování výrobků jsou založeny na akreditačních normách EN ISO/IEC 17025 a EN ISO/IEC 17065, institut KTR je akreditován národní akreditační organizací KOLAS.

Nejžádanější službou, kterou poskytuje TZÚS Praha, s.p., ve spolupráci s KTR korejským výrobcům je posuzování a certifikace stavebních výrobků podle zásad evropské harmonizace stanovené nařízením č. 305/2011/EU. Po úspěšné certifikaci pak mohou korejští výrobci vystavit prohlášení o vlastnostech, připojit k jejich výrobkům označení CE a výrobky mohou být uváděny na trh Evropské unie. Poptávány bývají výrobky pro konstrukce vozovek, konstrukční kovové výrobky a další, kde probíhá posouzení podle relevantních harmonizovaných evropských norem (hEN) nebo podle evropských technických posouzení (ETA). TZÚS Praha, s.p., poskytuje služby i při vypracování jednotlivých ETA.

V rámci této spolupráce může TZÚS Praha, s.p., zprostředkovat i certifikaci výrobků pro případné zájemce z řad českých výrobců.